ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 ประกาศสภา อบต.ตาเซะ เรื่องการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
89
19 มี.ค. 2561
252 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่องมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
103
15 ก.พ. 2561
253 ประกาศสภา อบต.ตาเซะ เรื่องการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
97
17 ม.ค. 2561
254 ประกาศอบต.ตาเซะ เรื่องประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลงานดีเด่น (ด้านการให้บริการ) ไตรมาสที่1 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
91
02 ม.ค. 2561
255 แนวทางการป้องกันมลพิษทางน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
96
19 ธ.ค. 2560
256 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
179
14 พ.ย. 2560
257 ประชาสัมพันธ์ "สัญญาประชาคม สัญญาใจ ไทยทั้งชาติ" ดาวน์โหลดเอกสาร
137
10 พ.ย. 2560
258 แนวทางการป้องกันมลพิษทางอากาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
99
10 พ.ย. 2560
259 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) (สอบสัมภาษณ์) ดาวน์โหลดเอกสาร
148
09 พ.ย. 2560
260 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง ให้เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
119
08 พ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65