วันที่ ถึงวันที่
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ดาวน์โหลดเอกสาร
105
26 ก.ค. 2562
222 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ เรื่อง การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ดาวน์โหลดเอกสาร
64
26 ก.ค. 2562
223 ประกาศอบต.ตาเซะ เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ดาวน์โหลดเอกสาร
116
09 ก.ค. 2562
224 ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
119
09 ก.ค. 2562
225 ความรู้เกี่ยวกับฝุ่นละออง​ Pm2.5​ และแนวทางป้องกัน ดาวน์โหลดเอกสาร
98
09 ก.ค. 2562
226 ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
123
08 ก.ค. 2562
227 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ที่ 129/2562 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
69
26 มิ.ย. 2562
228 ประกาศสภา อบต.ตาเซะ เรื่อง นัดประชุมสภา อบต.ตาเซะ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
31 พ.ค. 2562
229 ประกาศสภา อบต.ตาเซะ เรื่อง การเรียกประชุมสภา อบต.ตาเซะ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
23 พ.ค. 2562
230 คำสั่ง อบต.ตาเซะ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
105
26 เม.ย. 2562
231 คำสั่ง อบต.ตาเซะ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
26 เม.ย. 2562
232 คำสั่งอบต.ตาเซะ ที่ 61/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ดาวน์โหลดเอกสาร
163
28 ก.พ. 2562
233 คำสั่งอบต.ตาเซะ ที่ 62/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ดาวน์โหลดเอกสาร
183
28 ก.พ. 2562
234 คำสั่งอบต.ตาเซะ ที่ 63/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ดาวน์โหลดเอกสาร
145
28 ก.พ. 2562
235 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง โครงการจัดประชุมประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
125
21 ก.พ. 2562
236 ประกาศสภา อบต.ตาเซะ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2562 และการกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
04 ก.พ. 2562
237 ประกาศสภา อบต.ตาเซะ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2562 และการกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
114
04 ก.พ. 2562
238 ประกาศสภา อบต.ตาเซะ เรื่อง นัดประชุมสภา อบต.ตาเซะ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (สมัยแรก) ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
124
29 ม.ค. 2562
239 ประกาศสภา อบต.ตาเซะ เรื่อง การเรียกประชุมสภา อบต.ตาเซะ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
14 ม.ค. 2562
240 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
123
28 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  12 |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33