ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ดาวน์โหลดเอกสาร
139
06 พ.ย. 2560
262 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่องผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ อบต.ตาเซะ อ.เมือง จ.ยะลา ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
121
25 ต.ค. 2560
263 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
133
24 ต.ค. 2560
264 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ (สมัยสามัญ) สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560
97
18 ต.ค. 2560
265 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ตาเซะ ดาวน์โหลดเอกสาร
177
13 ต.ค. 2560
266 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่องผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ อบต.ตาเซะ ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
94
12 ต.ค. 2560
267 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่องผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ อบต.ตาเซะ ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
103
10 ต.ค. 2560
268 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
09 ต.ค. 2560
269 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่องรายงานผลการร้องเรียน-ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
94
02 ต.ค. 2560
270 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่องประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลงานดีเด่น (ด้านการให้บริการ) ไตรมาสที่4 ประจำปี2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
02 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65