ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 ประกาศสภา อบต.ตาเซะ เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.ตาเซะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
07 ส.ค. 2562
212 ประกาศสภา อบต.ตาเซะ เรื่อง การเรียกประชุมสภา อบต.ตาเซะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
106
02 ส.ค. 2562
213 ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ อบต.สัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
108
26 ก.ค. 2562
214 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ดาวน์โหลดเอกสาร
81
26 ก.ค. 2562
215 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ดาวน์โหลดเอกสาร
82
26 ก.ค. 2562
216 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ เรื่อง การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ดาวน์โหลดเอกสาร
42
26 ก.ค. 2562
217 ประกาศอบต.ตาเซะ เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ดาวน์โหลดเอกสาร
92
09 ก.ค. 2562
218 ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
95
09 ก.ค. 2562
219 ความรู้เกี่ยวกับฝุ่นละออง​ Pm2.5​ และแนวทางป้องกัน ดาวน์โหลดเอกสาร
74
09 ก.ค. 2562
220 ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
99
08 ก.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65