วันที่ ถึงวันที่
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
421 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่องมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
131
29 ก.ย. 2557
422 ประกาศราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
243
17 ก.ย. 2557
423 ประกาศราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
240
10 ก.ย. 2557
424 การตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
236
18 ส.ค. 2557
425 การตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
223
04 ส.ค. 2557
426 รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
270
01 ส.ค. 2557
427 ภาคผนวก แนบท้ายประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
253
01 ส.ค. 2557
428 ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
178
30 ก.ค. 2557
429 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร อบต.ตาเซะ ครั้งที่ 7/2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
231
21 ก.ค. 2557
430 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
228
16 ก.ค. 2557
431 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลงานดีเด่น (ด้านการให้บริการ) ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2557
193
07 ก.ค. 2557
432 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร อบต.ตาเซะ ครั้งที่ 6/2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
251
20 มิ.ย. 2557
433 ประกาศราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
204
29 พ.ค. 2557
434 ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.ตาเซะ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
212
20 พ.ค. 2557
435 ประกาศ ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.ตาเซะ ประจำปี พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
221
20 พ.ค. 2557
436 เรียกประชุมสภา อบต.ตาเซะ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
217
19 พ.ค. 2557
437 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร อบต.ตาเซะ ครั้งที่ 5/2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
194
19 พ.ค. 2557
438 ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้บริหารอื่นของ อบต.ตาเซะตำแหน่ง นักบริหารงาน อบต.ระดับ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
277
08 พ.ค. 2557
439 ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้บริหารอื่นของ อบต.ตาเซะตำแหน่ง นักบริหารงาน อบต.ระดับ 6 เพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร
234
08 พ.ค. 2557
440 ประกาศราคากลางก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
218
23 เม.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  22 |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33