ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสเเละป้องกันการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
45
16 ต.ค. 2562
192 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสเเละป้องกันการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
82
15 ต.ค. 2562
193 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง เจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตของผูบริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
56
11 ต.ค. 2562
194 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
10 ต.ค. 2562
195 ประกาศ อบต.ตาเซะเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ดาวน์โหลดเอกสาร
92
09 ต.ค. 2562
196 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
90
09 ต.ค. 2562
197 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
01 ต.ค. 2562
198 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
83
30 ก.ย. 2562
199 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
24 ก.ย. 2562
200 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ดาวน์โหลดเอกสาร
140
17 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65