ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศสภา อบต.ตาเซะ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
86
09 ก.พ. 2564
22 ประชาสัมพันธ์โครงการเราชนะ ดาวน์โหลดเอกสาร
76
03 ก.พ. 2564
23 ประกาศสภา อบต.ตาเซะ เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
02 ก.พ. 2564
24 ประกาศสภา อบต.ตาเซะ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
82
18 ม.ค. 2564
25 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขต อบต.ตาเซะ ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
89
13 ม.ค. 2564
26 ประชาสัมพันธ์ อัตราภาษีป้าย (ใหม่) ดาวน์โหลดเอกสาร
82
06 ม.ค. 2564
27 ประชาสัมพันธ์ แนวทางการจัดเก็บอัตราภาษีป้ายตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
82
06 ม.ค. 2564
28 ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
30 ธ.ค. 2563
29 เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
75
29 ธ.ค. 2563
30 ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
64
29 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65