ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
311 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่องประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลงานดีเด่น (ด้านการให้บริการ) ไตรมาสที่1 ประจำปี2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
93
04 ม.ค. 2560
312 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
145
28 ธ.ค. 2559
313 ประกาศองค์การบิรหารส่วนตำบลตาเซะ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ดาวน์โหลดเอกสาร
171
23 ธ.ค. 2559
314 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ครั้งที่ 2/2560
91
23 ธ.ค. 2559
315 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
145
19 ธ.ค. 2559
316 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ครั้งที่ 1/2560
95
17 ธ.ค. 2559
317 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
154
14 ธ.ค. 2559
318 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕9 ดาวน์โหลดเอกสาร
167
13 ธ.ค. 2559
319 ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
161
01 ธ.ค. 2559
320 ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการป้ายเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
149
01 ธ.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| 32 |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65