ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
291 ประกาศสภา อบต.ตาเซะ เรื่องการเรียกประชุมสภา อบต.ตาเซะ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
99
13 มี.ค. 2560
292 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ครั้งที่ 7/2560
90
27 ก.พ. 2560
293 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสในการบริหารงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
187
22 ก.พ. 2560
294 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ครั้งที่ 6/2560
97
21 ก.พ. 2560
295 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
144
15 ก.พ. 2560
296 ประกาศ เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสในการบริหารงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
81
14 ก.พ. 2560
297 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในตำบลตาเซะ ดาวน์โหลดเอกสาร
149
12 ก.พ. 2560
298 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ (สมัยสามัญ) สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560
99
09 ก.พ. 2560
299 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ครั้งที่ 5/2560
100
09 ก.พ. 2560
300 ประกาศสภา อบต.ตาเซะ เรื่องการกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2560 และการกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
90
09 ก.พ. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| 30 |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65