ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศสภา อบต.ตาเซะ เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
12 พ.ย. 2563
42 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
12 พ.ย. 2563
43 จดหมายข่าว ภาษีป้ายอัตราใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
52
12 พ.ย. 2563
44 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
11 พ.ย. 2563
45 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
65
06 พ.ย. 2563
46 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)(ชุดที่ 1/2564)ในเขตอบต.ตาเซะ ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
06 พ.ย. 2563
47 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเเละนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
115
03 พ.ย. 2563
48 การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเเละนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
86
03 พ.ย. 2563
49 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง รายงานรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
30 ต.ค. 2563
50 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง เปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
176
29 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65