ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง หลักเกณฑ์เเละวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
98
30 มี.ค. 2563
152 ขออนุมัติดำเนินการสำรวจสภาพน้ำ/สภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลตาเซะ ดาวน์โหลดเอกสาร
38
27 มี.ค. 2563
153 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 ครั้งที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
77
24 มี.ค. 2563
154 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง ขอแจ้งเลื่อนการจัดโครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติด อบต.ตาเซะ คัพ ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
86
24 มี.ค. 2563
155 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง ขอแจ้งเลื่อนการจัดโครงการกีฬาต้านยาเสพติด อบต.ตาเซะ คัพ ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
79
24 มี.ค. 2563
156 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
23 มี.ค. 2563
157 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
23 มี.ค. 2563
158 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
83
02 มี.ค. 2563
159 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 ครั้งที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
83
28 ก.พ. 2563
160 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 ครั้งที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
28 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65