ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 ประกาศสภา อบต.ตาเซะ เรื่องการเรียกประชุมสภา อบต.ตาเซะ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
28 ก.ย. 2560
272 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ (สมัยสามัญ) สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560
97
16 ส.ค. 2560
273 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ (สมัยสามัญ) สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560
95
07 ส.ค. 2560
274 ประกาศสภา อบต.ตาเซะ เรื่องการเรียกประชุมสภา อบต.ตาเซะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
97
17 ก.ค. 2560
275 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่องรายงานผลการร้องเรียน-ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 3 ของ อบต.ตาเซะ ดาวน์โหลดเอกสาร
101
07 ก.ค. 2560
276 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่องรายงานผลการร้องเรียน-ร้องทุกข์ เกี่ยวกับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 3 ของ อบต.ตาเซะ ดาวน์โหลดเอกสาร
107
07 ก.ค. 2560
277 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่องประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลงานดีเด่น (ด้านการให้บริการ) ไตรมาสที่3 ประจำปี2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
95
03 ก.ค. 2560
278 รณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด ดาวน์โหลดเอกสาร
89
16 มิ.ย. 2560
279 ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนได้ตรวจดู ดาวน์โหลดเอกสาร
95
07 มิ.ย. 2560
280 ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลพิจารณา การจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนได้ตรวจดู ดาวน์โหลดเอกสาร
94
07 มิ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| 28 |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65