ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
431 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร อบต.ตาเซะ ครั้งที่ 5/2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
174
19 พ.ค. 2557
432 ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้บริหารอื่นของ อบต.ตาเซะตำแหน่ง นักบริหารงาน อบต.ระดับ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
258
08 พ.ค. 2557
433 ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้บริหารอื่นของ อบต.ตาเซะตำแหน่ง นักบริหารงาน อบต.ระดับ 6 เพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร
215
08 พ.ค. 2557
434 ประกาศราคากลางก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
197
23 เม.ย. 2557
435 ประกาศรับสมัครเด็กและเยาวชน เข้าร่วมโครงการอบรมกีฬาภาคฤดูร้อน ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
196
18 เม.ย. 2557
436 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลงานดีเด่น (ด้านการให้บริการ) ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2557
160
04 เม.ย. 2557
437 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่องนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ของ อบต.ตาเซะ ดาวน์โหลดเอกสาร
90
02 เม.ย. 2557
438 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
161
01 เม.ย. 2557
439 แจ้งประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2557 - 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
205
31 มี.ค. 2557
440 บัญชีรายชื่อผู้อยู่ในข่ายผู้ชำระภาษีบำรุงท้องที่ ปี พ.ศ.2557 - 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
191
31 มี.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| 44 |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65