ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
381 ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ดับเพลิง (รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์) ดาวน์โหลดเอกสาร
174
30 เม.ย. 2558
382 ขอเชิญประชุมประชาคมตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
93
17 เม.ย. 2558
383 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลงานดีเด่น (ด้านการให้บริการ) ไตรมาสที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
154
03 เม.ย. 2558
384 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
215
26 มี.ค. 2558
385 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ดาวน์โหลดเอกสาร
198
23 มี.ค. 2558
386 การจัดประชุมประชาชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนชุมชนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2559-2563) และแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
115
19 มี.ค. 2558
387 ประกาศ แต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงานอบต.ตาเซะ ดาวน์โหลดเอกสาร
194
17 มี.ค. 2558
388 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงานอบต.ตาเซะ ดาวน์โหลดเอกสาร
205
17 มี.ค. 2558
389 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
228
09 มี.ค. 2558
390 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร อบต.ตาเซะ ครั้งที่ 8/2558 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
01 มี.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| 39 |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65