วันที่ ถึงวันที่
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 แนวทางการป้องกันมลพิษทางน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
120
19 ธ.ค. 2560
262 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
204
14 พ.ย. 2560
263 ประชาสัมพันธ์ "สัญญาประชาคม สัญญาใจ ไทยทั้งชาติ" ดาวน์โหลดเอกสาร
161
10 พ.ย. 2560
264 แนวทางการป้องกันมลพิษทางอากาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
121
10 พ.ย. 2560
265 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) (สอบสัมภาษณ์) ดาวน์โหลดเอกสาร
171
09 พ.ย. 2560
266 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง ให้เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
143
08 พ.ย. 2560
267 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ดาวน์โหลดเอกสาร
160
06 พ.ย. 2560
268 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่องผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ อบต.ตาเซะ อ.เมือง จ.ยะลา ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
141
25 ต.ค. 2560
269 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
155
24 ต.ค. 2560
270 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ (สมัยสามัญ) สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560
116
18 ต.ค. 2560
271 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ตาเซะ ดาวน์โหลดเอกสาร
200
13 ต.ค. 2560
272 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่องผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ อบต.ตาเซะ ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
12 ต.ค. 2560
273 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่องผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ อบต.ตาเซะ ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
125
10 ต.ค. 2560
274 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
139
09 ต.ค. 2560
275 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่องรายงานผลการร้องเรียน-ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
02 ต.ค. 2560
276 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่องประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลงานดีเด่น (ด้านการให้บริการ) ไตรมาสที่4 ประจำปี2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
02 ต.ค. 2560
277 ประกาศสภา อบต.ตาเซะ เรื่องการเรียกประชุมสภา อบต.ตาเซะ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
28 ก.ย. 2560
278 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ (สมัยสามัญ) สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560
118
16 ส.ค. 2560
279 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ (สมัยสามัญ) สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560
118
07 ส.ค. 2560
280 ประกาศสภา อบต.ตาเซะ เรื่องการเรียกประชุมสภา อบต.ตาเซะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
121
17 ก.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  14 |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33