ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประชาสัมพันธ์ป้องกันเเละปราบปรามการทุจริตในองค์กร ดาวน์โหลดเอกสาร
69
29 ธ.ค. 2563
32 วินัยเเละการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
83
29 ธ.ค. 2563
33 เเนวทางการลงโทษทางวินัยของพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
80
29 ธ.ค. 2563
34 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง การเเสดงผลการปฏิบัติงานตามที่ได้เเถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
87
09 ธ.ค. 2563
35 ประกาศสภา อบต.ตาเซะ เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
79
09 ธ.ค. 2563
36 ประกาศสภา อบต.ตาเซะ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
09 ธ.ค. 2563
37 ประกาศสภา อบต.ตาเซะ เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
02 ธ.ค. 2563
38 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
30 พ.ย. 2563
39 การรับสมัครเยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอาชีพ กิจกรรมการฝึกเตรียมเข้าทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 1/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
81
23 พ.ย. 2563
40 โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
18 พ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65