ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
371 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
111
20 ส.ค. 2558
372 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
156
07 ส.ค. 2558
373 แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
156
05 ส.ค. 2558
374 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
186
22 ก.ค. 2558
375 การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
169
20 ก.ค. 2558
376 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
241
03 ก.ค. 2558
377 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลงานดีเด่น (ด้านการให้บริการ) ไตรมาสที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
153
03 ก.ค. 2558
378 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ดาวน์โหลดเอกสาร
195
30 มิ.ย. 2558
379 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
210
25 มิ.ย. 2558
380 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
255
03 มิ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| 38 |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65