ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
331 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่องผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ อบต.ตาเซะ อ.เมือง จ.ยะลา ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
04 ต.ค. 2559
332 แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
03 ต.ค. 2559
333 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่องรายงานผลการร้องเรียน-ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 ของ อบต.ตาเซะ ดาวน์โหลดเอกสาร
129
03 ต.ค. 2559
334 ประกาศพนักงานดีเด่นไตรมาส4 ดาวน์โหลดเอกสาร
151
03 ต.ค. 2559
335 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของอบต.ตาเซะ ดาวน์โหลดเอกสาร
95
03 ต.ค. 2559
336 แผ่นพับเอชไอวี หรือ โรคเอดส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
107
25 ส.ค. 2559
337 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การใช้น้ำอย่างประหยัด ดาวน์โหลดเอกสาร
102
23 ส.ค. 2559
338 คู่มือการจัดการน้ำเสียสำหรับบ้านเรือน ดาวน์โหลดเอกสาร
104
23 ส.ค. 2559
339 ประกาศสภา อบต.ตาเซะ เรื่องการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
135
28 ก.ค. 2559
340 ประกาศพนักงานดีเด่นไตรมาส3 ดาวน์โหลดเอกสาร
149
01 ก.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| 34 |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65