ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
411 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานส่วนตำบลกับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
203
30 ต.ค. 2557
412 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร อบต.ตาเซะ ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 27 ตุลาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
29 ต.ค. 2557
413 ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ดาวน์โหลดเอกสาร
203
28 ต.ค. 2557
414 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลงานดีเด่น (ด้านการให้บริการ) ไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2557
173
06 ต.ค. 2557
415 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่องมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
110
29 ก.ย. 2557
416 ประกาศราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
219
17 ก.ย. 2557
417 ประกาศราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
212
10 ก.ย. 2557
418 การตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
212
18 ส.ค. 2557
419 การตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
200
04 ส.ค. 2557
420 รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
248
01 ส.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| 42 |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65