ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
341 ประกาศพนักงานดีเด่นไตรมาส3 ดาวน์โหลดเอกสาร
156
01 ก.ค. 2559
342 คู่มือภาษี ดาวน์โหลดเอกสาร
124
20 มิ.ย. 2559
343 ประกาศสภา อบต.ตาเซะ เรื่องการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
140
19 พ.ค. 2559
344 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนวังธราธิปวิทยา - เขตหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
236
28 เม.ย. 2559
345 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ เรื่องแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ประจำปี พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
161
11 เม.ย. 2559
346 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการเเละระดับตำเเหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ดาวน์โหลดเอกสาร
92
11 เม.ย. 2559
347 เรื่อง ขอเชิญประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
129
04 เม.ย. 2559
348 ประกาศพนักงานดีเด่นไตรมาส2 ดาวน์โหลดเอกสาร
165
03 เม.ย. 2559
349 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง ขอให้ผู้มีสิทธิ์รับเงิน นำเช็คที่หมดอายุมาคืนและรับเช็คฉบับใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
275
08 มี.ค. 2559
350 ประกาศสภา อบต.ตาเซะ เรื่องการกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2559 และกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
156
13 ก.พ. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| 35 |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65