ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจของสำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
86
16 ธ.ค. 2562
182 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
04 ธ.ค. 2562
183 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
91
02 ธ.ค. 2562
184 ประกาศสภา อบต.ตาเซะ เรื่อง การเรียกประชุมสภา อบต.ตาเซะ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
13 พ.ย. 2562
185 ประกาศสภา อบต.ตาเซะ เรื่อง นัดประชุมสภา อบต.ตาเซะ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (สมัยเเรก) ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
95
12 พ.ย. 2562
186 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
87
05 พ.ย. 2562
187 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
87
04 พ.ย. 2562
188 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
90
01 พ.ย. 2562
189 ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ดาวน์โหลดเอกสาร
84
01 พ.ย. 2562
190 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมเเละจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
89
25 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65