ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 ประกาศสภา อบต.ตาเซะ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2562 และการกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
90
04 ก.พ. 2562
232 ประกาศสภา อบต.ตาเซะ เรื่อง นัดประชุมสภา อบต.ตาเซะ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (สมัยแรก) ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
99
29 ม.ค. 2562
233 ประกาศสภา อบต.ตาเซะ เรื่อง การเรียกประชุมสภา อบต.ตาเซะ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
93
14 ม.ค. 2562
234 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
95
28 ธ.ค. 2561
235 คำสั่ง อบต.ตาเซะ ที่ 283/2562 เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บริการร่วม อบต.ตาเซะ (One stop Service) ดาวน์โหลดเอกสาร
83
28 ธ.ค. 2561
236 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วม อบต.ตาเซะ (One stop Service) ดาวน์โหลดเอกสาร
79
28 ธ.ค. 2561
237 คำสั่ง อบต.ตาเซะ ที่ 284/2562 เรื่อง เเต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์บริการร่วม อบต.ตาเซะ (One stop Service) ดาวน์โหลดเอกสาร
74
28 ธ.ค. 2561
238 ออกบริการการชำระภาษีนอกสถานที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
134
19 พ.ย. 2561
239 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
09 พ.ย. 2561
240 ผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
16 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65