ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
94
02 ก.ค. 2563
82 คำสั้งองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ที่ 191/2563 เรื่อง การเลื่อนเเละเเต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำเเหน่งที่สูงขึ้น ตำเเหน่งประเภททั่วไป จากระดับชำนาญงาน เป็น อาวุโส ดาวน์โหลดเอกสาร
107
26 มิ.ย. 2563
83 คำสั้งองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ที่ 192/2563 เรื่อง การเลื่อนระดับเเละเเต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำเเหน่งที่สูงขึ้น ตำเเหน่ง ประเภทวิชาการ จากระดับปฎิบัติการ เป็นชำนาญการ ดาวน์โหลดเอกสาร
104
26 มิ.ย. 2563
84 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง การสิ้นสุดการได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการเนื่องจากขาดคุณสมบัติ ดาวน์โหลดเอกสาร
105
25 มิ.ย. 2563
85 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผลเกณฑ์ชี้วัดการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ดาวน์โหลดเอกสาร
111
18 มิ.ย. 2563
86 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
10 มิ.ย. 2563
87 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
106
09 มิ.ย. 2563
88 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
09 มิ.ย. 2563
89 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง ปิดสถานที่สังเกตสถานการณ์การเริ่มป่วยระดับตำบล (Local Quarantine) เป็นการชั่วคราว ดาวน์โหลดเอกสาร
98
02 มิ.ย. 2563
90 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของ อบต.ตาเซะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
98
01 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65