ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
80
27 ต.ค. 2563
52 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
86
20 ต.ค. 2563
53 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
82
06 ต.ค. 2563
54 เเผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
02 ต.ค. 2563
55 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
30 ก.ย. 2563
56 วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies day) ดาวน์โหลดเอกสาร
85
28 ก.ย. 2563
57 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ เรื่อง การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ดาวน์โหลดเอกสาร
60
28 ก.ย. 2563
58 ผลการสำรวจตลาดนัดเอกชนในพื้นที่ตำบลตาเซะ ดาวน์โหลดเอกสาร
33
28 ส.ค. 2563
59 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
21 ส.ค. 2563
60 ประกาศ สภา อบต.ตาเซะ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
89
17 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65