ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
04 ต.ค. 2564
2 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงข้อมูลเเผนที่ภาษีเเละทะเบียนทรัพย์สินในเขต อบต.ตาเซะ ดาวน์โหลดเอกสาร
29
28 ก.ย. 2564
3 ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
126
28 ก.ย. 2564
4 ประกาศผลการดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
21 ก.ย. 2564
5 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการงานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
15 ก.ย. 2564
6 ประชาสัมพันธ์เพื่อช่วยเหลือคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
06 ก.ย. 2564
7 เผยเเพร่ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติเเละเเผนการปฏิรูปประเทศ ดาวน์โหลดเอกสาร
51
13 ส.ค. 2564
8 ประกาศสภา อบต.ตาเซะ เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
10 ส.ค. 2564
9 ประกาศสภา อบต.ตาเซะ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
10 ส.ค. 2564
10 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง จัดตั้งศูนย์สังเกตสถานการณ์การเริ่มป่วยระดับตำบล (Local Quarantine) ดาวน์โหลดเอกสาร
44
10 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65