ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
98
05 ต.ค. 2561
242 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่องรายงานผลการร้องเรียน-ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
106
01 ต.ค. 2561
243 ประกาศอบต.ตาเซะ เรื่องประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลงานดีเด่น (ด้านการให้บริการ) ไตรมาสที่4 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
93
01 ต.ค. 2561
244 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง ประกาศใช้เเผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
28 ก.ย. 2561
245 ประกาศสภา อบต.ตาเซะ เรื่องการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
97
24 ก.ย. 2561
246 ประกาศอบต.ตาเซะ เรื่องผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริการที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของ อบต.ตาเซะ ประจำปีงบประมาณ2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
99
18 ก.ย. 2561
247 ประกาศสภา อบต.ตาเซะ เรื่องการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
22 ก.ค. 2561
248 ประกาศอบต.ตาเซะ เรื่องประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลงานดีเด่น (ด้านการให้บริการ) ไตรมาสที่3 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
02 ก.ค. 2561
249 ประกาศ เรื่องกระบวนงานให้บริการและระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
94
20 เม.ย. 2561
250 ประกาศอบต.ตาเซะ เรื่องประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลงานดีเด่น (ด้านการให้บริการ) ไตรมาสที่2 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
95
02 เม.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65