ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
391 การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
141
26 ก.พ. 2558
392 ประกาศ อบต.ตาเซะ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
90
21 ก.พ. 2558
393 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ดาวน์โหลดเอกสาร
203
17 ก.พ. 2558
394 ประชาสัมพันธ์แผนการจัดการองค์ความรู้
148
06 ก.พ. 2558
395 การกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2558 และการกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
159
04 ก.พ. 2558
396 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร อบต.ตาเซะ ครั้งที่ 27/2558 วันที่ 27 มกราคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
29 ม.ค. 2558
397 การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
154
16 ม.ค. 2558
398 กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
163
14 ม.ค. 2558
399 ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี ดาวน์โหลดเอกสาร
156
08 ม.ค. 2558
400 ข้อบังคับ อบต.ตาเซะ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
94
06 ม.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| 40 |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65