ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
301 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ เรื่องออกบริการประชาชนชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
126
07 ก.พ. 2560
302 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ครั้งที่ 4/2560
91
25 ม.ค. 2560
303 ประกาศสภา อบต.ตาเซะ เรื่องการเรียกประชุมสภา อบต.ตาเซะ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
99
20 ม.ค. 2560
304 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การจัดการขยะในครัวเรือน ดาวน์โหลดเอกสาร
91
18 ม.ค. 2560
305 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่องการปรับปรุงคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
103
13 ม.ค. 2560
306 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
100
13 ม.ค. 2560
307 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
139
13 ม.ค. 2560
308 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่องรายงานผลการร้องเรียน-ร้องทุกข์ เกี่ยวกับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 1 ของ อบต.ตาเซะ ดาวน์โหลดเอกสาร
106
10 ม.ค. 2560
309 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่องรายงานผลการร้องเรียน-ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 1 ของ อบต.ตาเซะ ดาวน์โหลดเอกสาร
95
10 ม.ค. 2560
310 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ครั้งที่ 3/2560
93
09 ม.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| 31 |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65