ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
421 ภาคผนวก แนบท้ายประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
233
01 ส.ค. 2557
422 ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
158
30 ก.ค. 2557
423 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร อบต.ตาเซะ ครั้งที่ 7/2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
213
21 ก.ค. 2557
424 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
208
16 ก.ค. 2557
425 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลงานดีเด่น (ด้านการให้บริการ) ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2557
175
07 ก.ค. 2557
426 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร อบต.ตาเซะ ครั้งที่ 6/2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
230
20 มิ.ย. 2557
427 ประกาศราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
184
29 พ.ค. 2557
428 ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.ตาเซะ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
192
20 พ.ค. 2557
429 ประกาศ ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.ตาเซะ ประจำปี พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
201
20 พ.ค. 2557
430 เรียกประชุมสภา อบต.ตาเซะ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
196
19 พ.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| 43 |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65