ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการงานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
15 ก.ย. 2564
2 ประชาสัมพันธ์เพื่อช่วยเหลือคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
06 ก.ย. 2564
3 เผยเเพร่ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติเเละเเผนการปฏิรูปประเทศ ดาวน์โหลดเอกสาร
32
13 ส.ค. 2564
4 ประกาศสภา อบต.ตาเซะ เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
10 ส.ค. 2564
5 ประกาศสภา อบต.ตาเซะ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
10 ส.ค. 2564
6 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง จัดตั้งศูนย์สังเกตสถานการณ์การเริ่มป่วยระดับตำบล (Local Quarantine) ดาวน์โหลดเอกสาร
29
10 ส.ค. 2564
7 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
02 ส.ค. 2564
8 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
45
20 ก.ค. 2564
9 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง ผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ดาวน์โหลดเอกสาร
38
09 ก.ค. 2564
10 ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การป้องกันยาเสพติด ดาวน์โหลดเอกสาร
42
28 มิ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64