ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
03 พ.ค. 2564
2 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
42
05 เม.ย. 2564
3 ประกาศสภา อบต.ตาเซะ เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
23 มี.ค. 2564
4 เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
30
18 มี.ค. 2564
5 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
52
02 มี.ค. 2564
6 ประกาศสภา อบต.ตาเซะ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2564 และการกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
10 ก.พ. 2564
7 ประกาศสภา อบต.ตาเซะ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
09 ก.พ. 2564
8 ประชาสัมพันธ์โครงการเราชนะ ดาวน์โหลดเอกสาร
35
03 ก.พ. 2564
9 ประกาศสภา อบต.ตาเซะ เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
02 ก.พ. 2564
10 ประกาศสภา อบต.ตาเซะ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
18 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63